คุ้มค่ากว่าอย่างไร เมื่อเลือกใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100%

คุ้มค่ากว่าอย่างไร เมื่อเลือกใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100%

ผู้ใช้รถส่วนใหญ่มีความเข้าใจอยู่แล้วว่า “น้ำมันเครื่อง” มีความสำคัญต่อเครื่องยนต์ แต่มีผู้ใช้รถจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจว่าน้ำมันเครื่องธรรมดา (Mineral) และน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% (100% Synthetic)

มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร อาจมองว่าน้ำมันเครื่องธรรมดาก็ใช้ได้ไม่ต่างกันและยังมีราคาที่ถูกกว่า ซึ่งจริงๆ แล้วน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าทุกด้านและให้ความคุ้มค่าในการใช้งานได้มากกว่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เหตุผลที่ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100% มีราคาสูงกว่าน้ำมันเครื่องธรรมดารวมถึงน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi Synthetic)ด้วย เป็นเพราะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% มีส่วนผสมหลักที่ต่างและดีกว่าน้ำมันเครื่องประเภทอื่น โดยส่วนผสมหลักที่สำคัญเลยก็คือ น้ำมันพื้นฐานหรือ Base Oil ที่ใช้ ซึ่งน้ำมันเครื่องธรรมดาจะใช้น้ำมันพื้นฐานที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบหรือ Mineral Oil ซึ่งเป็นน้ำมันที่ได้จากธรรมชาติ ในขณะที่ น้ำมันพื้นฐานของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% มาจากการสังเคราะห์ที่ผ่านการปรับแต่งเพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นสารหล่อลื่นที่ดีกว่า รวมถึงสารเพิ่มประสิทธิภาพหรือ Additives ที่ผู้ผลิตจะใส่ในอัตราส่วนที่มากกว่า และเกรดดีกว่าน้ำมันเครื่องธรรมดา และน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

คุณสมบัติของน้ำมันพื้นฐานที่ใช้ในน้ำมันเครื่องธรรมดากับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% ที่สำคัญซึ่งต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ ห่วงโซ่โมเลกุลของน้ำมันซึ่งน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการสังเคราะห์จะมีโมเลกุลที่สม่ำเสมอส่งผลให้การหล่อลื่นดีกว่า เมื่อทำงานร่วมกับสารเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ ที่เพิ่มเติมเข้าไปทำให้คุณสมบัติในทุกๆ ด้านเหนือกว่าน้ำมันเครื่องธรรมดาและน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ซึ่งใช้น้ำมันพื้นฐานผสมกันระหว่างน้ำมันดิบและน้ำมันสังเคราะห์

 

 

เมื่อทราบถึงกระบวนการผลิตน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% แล้วจะเห็นว่าที่จริงแล้วในราคาที่สูงกว่านั้นไม่ได้หมายความว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แพงกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้รับ ประการแรกเลย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% มีอายุการใช้งานที่นานกว่า 10,000 – 15,000 กิโลเมตร ในขณะที่ความคุ้มค่าของการใช้งานผู้ใช้รถก็จะได้รับทันทีตั้งแต่เริ่มใช้ เช่น การลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ทั้งในขณะที่เครื่องยนต์เย็น

เนื่องจากน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% มีคุณสมบัติเรื่องของความข้นใสที่สามารถขึ้นไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ได้ดีกว่า และยังคงทำหน้าที่ลดการสึกหรอได้ดีในช่วงที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงจากคุณสมบัติของค่าดัชนีความหนืดที่มีความเสถียร ในเรื่องของการขับขี่ผู้ใช้ยังได้รับอัตราเร่งที่ดีขึ้นด้วยจากคุณสมบัติของห่วงโซ่โมเลกุลที่มีความสม่ำเสมอส่งผลให้การเคลื่อนตัวของลูกสูบมีความคล่องตัว

และในระยะยาวการที่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% มีความทนต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ (Oxidation) ทำให้คุณสมบัติของความเป็นสารหล่อลื่นมีความทนนานไม่เสื่อมสภาพง่าย หมายความว่ามีประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีตั้งแต่เริ่มใช้งานจนถึงระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายที่กำหนด เป็นเหตุผลที่ทำให้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% มีอายุการใช้งานที่นานกว่า

MOTUL มีน้ำเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% ให้เลือกใช้หลากหลายรุ่น คือ MOTUL 300V (Racing Grade) เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน หรือเครื่องยนต์สมรรถนะสูง, MOTUL 8100 (Premium Grade) เหมาะสำหรับรถยนต์เบนซิน และดีเซลรุ่นใหม่สมรรถนะสูง, MOTUL H-TECH (Advance Grade และ High Grade) เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด และรถสมรรถนะสูง, MOTUL Specific CRDi (High Grade) เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่รองรับระบบกรอง DPF

Visitors: 70,704