ดูแลรักษายางยังไง ให้ใช้ได้นาน

6 วิธีการดูแลรักษายางรถยนต์

1.เติมลมยางรถยนต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือเหมาะกับน้ำหนักบรรทุก และหหมั่นตรวจเช็คลมยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ โดยเลือกตามคู่มือของรถยนต์แต่ละรุ่นเป็นหลัก เนื่องจากลมยางรถยนต์ที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจทำให้เกิดอันตรายในการใช้งานได้ เช่น ยางระเบิด หรือรถยนต์เคลื่อนที่ได้ไม่ราบรื่น

2.ทำการสลับยางรถยนต์บ้าง เนื่องจากยางรถยนต์แต่ละด้านนั้นอาจรับน้ำหนักบรรทุกไม่เท่ากัน (แม้จะแตกต่างกันน้อยก็ตาม) ทำให้การสึกกร่อนของยางรถยนต์หรือดอกยางรถยนต์นั้นแตกต่างกันออกไป การสลับยางรถยนต์ระหว่างล้อหน้าและหลังจึงช่วยให้ยางรถยนต์มีการสึกกร่อนเท่ากันๆ ที่ 10,000 กิโลเมตร แต่เมื่อสลับแล้วต้องอย่าลืมเติมลมยางรถยนต์ให้เหมาะสมด้วย เนื่องจากรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีลมยางไม่เท่ากันในล้อหน้าและหลัง

3.เปลี่ยนยางเมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยน นั่นคือหลังจากการสลับล้อและดูดอกยางว่าเริ่มเลือน ทำให้ล้อไม่เกาะถนนเหมือนเดิม หรือเมื่อถึงระยะทางที่ทางศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์กำหนดว่าต้องทำการเปลี่ยนยางแล้วนั่นเอง

4.ถ่วงล้อและปรับศูนย์อย่างเหมาะสม เนื่องจากการถ่วงล้อ เป็นการกระจายน้ำหนักของรถยนต์ให้เท่าเทียมกัน ช่วยลดการสั่นของรถยนต์ขณะเคลื่อนที่ ป้องกันการเอียงของล้อรถยนต์ไปทางด้านใดด้านหนึ่ง(ซึ่งจะทำให้รถยนต์เทน้ำหนักลงที่ข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป) และป้องกันช่วงล่างเสื่อมสภาพเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็น

5.เลือกยางให้เหมาะกับการใช้งานของเรา เริ่มจากการดูนิสัยในการขับรถยนต์ของเราก่อน และเลือกยางรถยนต์ที่เหมาะกับนิสัยและลักษณะการใช้งานของเรา รวมถึงการแก้นิสัยเสียต่อยางรถยนต์ เช่น การเบรกหรือออกตัวอย่างแรง การเลี้ยวอย่างทันทีทันใด หรือการเบียดสิ่งกีดขวาง เป็นต้น เพราะจะทำให้ยางเสียเร็วขึ้น

เท่านี้ยางรถยนต์ของคุณก็จะใช้งานได้อย่างยาวนานและเกิดความคุ้มค่าที่สุดแล้ว

Visitors: 68,678