สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อม

การประจุไฟที่น้อยเกินควร Under Charging

อาการ และลักษณะที่เกิดขึ้น:

- เกิดคราบขาวที่แผ่นธาตุของแบตเตอรี่ส่งผลให้ประจุไฟได้ยาก

- ทำให้แผ่นธาตุจะเสื่อมสภาพ

การประจุไฟที่มากเกินควร Over Charging

อาการ และลักษณะที่เกิดขึ้น:

- น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมากทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลง

- อุณหภูมิสูงขึ้นมากทำให้แผ่นธาตุเสื่อม

- ทำให้ผงตะกั่วเกิดการสึกกร่อนจากแผ่นธาตุ

- แผ่นธาตุงอโค้ง

- ลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

การลัดวงจรในช่องแบตเตอรี่ Short Circuit

อาการ และลักษณะที่เกิดขึ้น:

- เกิดตะกอนที่อยู่ส่วนล่างของหม้อแบตเตอรี่มากเกินไป

- เกิดจากการแตกหักหรือการเสื่อมสภาพของแผ่นกั้นระหว่างแผ่นธาตุบวก และแผ่นธาตุลบ

ปัญหาระบบไฟในรถยนต์

อาการ และลักษณะที่เกิดขึ้น:

- การติดเครื่องเสียง สัญญาณกันขโมย อุปกรณ์เสริมในรถเพิ่มเติม (ไฟไม่พอ)

- การเปลี่ยนแปลงขนาดของแบตเตอรี่

- การลัดวงจรของสวิทซ์ไฟต่างๆในรถ

- ประสิทธิภาพการทำงานของไดชาร์จไม่เต็มที่

การมีสารอันตรายปะปนในหม้อแบตเตอรี่ Impurity

อาการ และลักษณะที่เกิดขึ้น:

- น้ำกรดไม่ได้คุณภาพ

- น้ำกลั่นที่เติมลงไปไม่บริสุทธิ์

- เติมน้ำกลั่นสี (สารหล่อเย็น) ลงไ

การเกิดซัลเฟต (Sulfation) แผ่นธาตุที่มีผลึกซัลเฟตสีขาวเกาะติดอยู่ที่บริเวณแผ่นธาตุ เกิดจาก…..

- ปล่อยทิ้งแบตเตอรี่ไว้นานๆ โดยไม่นำไปใช้

- การประจุไฟที่น้อยเกินไป (Under Charging)

- แผ่นธาตุโผล่พ้นระดับน้ำกรด

Visitors: 70,704